ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ця ліцензійна угода щодо програмного забезпечення (далі «Угода»), укладена між компанією ТОВ «ІМЕСК» (юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Романа Ратушного 9а, оф. 149, ЄДРПОУ 31301518) (далі «ІМЕСК» або «Постачальник») і вами, фізичною чи юридичною особою (далі «Ви» або «Користувач»), надає Вам право використовувати Програмне забезпечення, визначене в розділі 1 цієї Угоди. Програмне забезпечення, визначене в розділі 1 цієї Угоди, може бути надано на носії даних, надіслано електронною поштою, завантажено з Інтернету, серверів Постачальника або отримано з інших джерел, відповідно до зазначених нижче умов і положень.

ЦЕ УГОДА ПРО ПРАВА КОРИСТУВАЧА, А НЕ ДОГОВІР КУПІВЛІ. Постачальник залишається власником копії Програмного забезпечення, а також володіє правами на всі інші копії, які Користувач має право створювати відповідно до умов цієї Угоди.

Вибравши під час завантаження, інсталяції, копіювання або використання Програмного забезпечення варіант «Прийняти», Ви засвідчуєте свою згоду дотримуватись умов і положень цієї Угоди. Якщо Ви не погоджуєтеся з якимись положеннями або умовами Угоди, виберіть варіант «Закрити», скасуйте інсталяцію чи завантаження, знищте Програмне забезпечення, супровідну документацію або поверніть їх Постачальнику.

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІЛИ ЇЇ УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗГОДНІ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ.

1. Програмне забезпечення. Термін «Програмне забезпечення» в цій Угоді означає: (i) комп’ютерну програму та всі її компоненти; (ii) увесь вміст дисків, компакт- і DVD-дисків, повідомлень електронної пошти та будь-яких вкладень або інших носіїв, з якими надається ця Угода, включно з формою об’єктного коду Програмного забезпечення, що постачається на носії даних, надається електронною поштою чи завантажується через Інтернет; (iii) будь-які пояснення в письмовій формі та будь-яка інша документація, пов’язана із Програмним забезпеченням, насамперед опис Програмного забезпечення, його характеристик, властивостей, способу використання й операційного середовища, у якому використовується Програмне забезпечення, а також інструкції із застосування або інсталяції Програмного забезпечення чи будь-який опис принципів його використання (далі «Документація»); (iv) копії Програмного забезпечення, виправлення можливих помилок Програмного забезпечення, доповнення до нього, його розширення, змінені версії Програмного забезпечення й усі оновлення його компонентів, право на використання яких надається Постачальником згідно з розділом 3 цієї Угоди. Програмне забезпечення постачається виключно у формі виконуваного об’єктного коду.

2. Інсталяція. Програмне забезпечення, надіслане електронною поштою, завантажене з Інтернету, серверів Постачальника, отримане на носієві даних або з інших джерел, необхідно інсталювати. Це слід робити на налаштованому належним чином комп’ютері, який відповідає принаймні викладеним у Документації вимогам. Спосіб інсталяції описано в Документації. На комп’ютері, на якому інсталюється Програмне забезпечення, не має бути комп’ютерних програм і апаратного забезпечення, що можуть негативно впливати на роботу Програмного забезпечення.

3. Ліцензія. За умови, що Ви приймаєте положення цієї Угоди й дотримуватиметеся їх, Постачальник надає Вам указані нижче права («Ліцензію»).

А. Інсталяція та використання. Вам надається невиняткове, непередаване право інсталювати Програмне забезпечення на жорсткому диску комп’ютера чи іншому носієві для постійного зберігання даних, інсталяції та зберігання Програмного забезпечення в пам’яті комп’ютерної системи, а також право застосовувати, зберігати й відображати Програмне забезпечення.

Б. Застереження щодо кількості ліцензій. Право використання Програмного забезпечення обмежується кількістю Користувачів. Один Користувач може використовувати Програмне забезпечення в одній комп’ютерній системі. Забороняється використовувати одну Ліцензію на кількох комп’ютерах одночасно.

В. Термін дії Ліцензії. Право використання Програмного забезпечення необмежено в часі, якщо інше не зазначено в Угоді.

Г. Припинення дії Ліцензії. Якщо Ви не дотримуватиметеся положень цієї Угоди, Постачальник матиме право скасувати Угоду (і це не вплине на його права чи способи судового захисту, доступні Постачальнику в таких випадках). У разі скасування Ліцензії Ви повинні негайно видалити Програмне забезпечення та всі його резервні копії, знищити їх або повернути за власний кошт у компанію ІМЕСК. Після припинення дії Ліцензії Постачальник також отримує право скасувати для Користувача дозвіл на користування функціями Програмного забезпечення, для яких потрібне підключення до серверів Постачальника чи третіх сторін.

4. Реалізація прав Користувача. Ви зобов’язуєтеся реалізувати права Користувача особисто або через своїх співробітників.

5. Обмеження прав. Вам забороняється копіювати, розповсюджувати, вилучати компоненти цього Програмного забезпечення та створювати на його основі похідні продукти. Використовуючи Програмне забезпечення, Ви зобов’язуєтеся дотримуватися наведених нижче обмежень.

А. Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення на носії для постійного зберігання даних за умови, що така архівна резервна копія не буде інсталюватися та використовуватися на будь-якому іншому комп’ютері. Створення будь-яких інших копій Програмного забезпечення вважається підставою для скасування цієї Угоди.

Б. Ви не маєте права змінювати, перекладати, відтворювати Програмне забезпечення, а також передавати право на використання Програмного забезпечення чи його копій будь-яким способом, окрім прямо передбачених положеннями цієї Угоди.

В. Ви не маєте права продавати, субліцензувати, передавати в оренду, позичати Програмне забезпечення.

Г. Ви не маєте права виконувати зворотне проектування Програмного забезпечення, декомпілювати або дизасемблювати його чи застосовувати будь-які інші способи виявлення його вихідного коду, крім випадків, коли таке обмеження прямо заборонене законодавством.

Д. Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення лише в такий спосіб, що відповідає всім застосовним юридичним нормам законодавства, яке регулює його застосування, включно з відповідними обмеженнями щодо авторських прав та інших прав на об’єкти інтелектуальної власності.

6. Авторське право. Програмне забезпечення та всі права, включно з правами власності й відповідними правами на об’єкти інтелектуальної власності, належать компанії ІМЕСК і/або її ліцензіарам. Ці права захищено положеннями міжнародного договірного права та всіма іншими застосовними законами країни, у якій використовується Програмне забезпечення. Структура, організація та код Програмного забезпечення є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією компанії ІМЕСК і/або її ліцензіарів. Ви не маєте права копіювати Програмне забезпечення, окрім як у випадках, визначених у розділі 5(А). Будь-які копії, які дозволено створювати відповідно до умов цієї Угоди, мають містити такі самі позначки про право власності й авторське право, як і Програмне забезпечення. Якщо Ви виконуєте зворотне проектування Програмного забезпечення, декомпілюєте його, дизасемблюєте або застосовуєте будь-які інші способи визначення його вихідного коду, тим самим порушуючи умови цієї Угоди, то погоджуєтеся, що будь-яка отримана таким чином інформація автоматично й безповоротно вважатиметься такою, що передана Постачальнику та цілком належить йому з моменту створення, незалежно від прав Постачальника в разі порушення цієї Угоди.

7. Захист прав. Постачальник залишає за собою всі права на Програмне забезпечення, окрім тих, що прямо надані Вам як Користувачу Програмного забезпечення відповідно до умов цієї Угоди.

8. Набуття чинності та припинення дії Угоди. Ця Угода набуває чинності з дати, коли Ви приймаєте її умови. Ви можете припинити дію цієї Угоди коли завгодно, остаточно видаливши, знищивши чи повернувши за власний кошт Програмне забезпечення, усі резервні копії та всі супровідні матеріали, отримані від Постачальника чи його ділових партнерів. Незалежно від способу припинення дії цієї Угоди, умови розділів 6, 7, 9, 10, 17 і 18 залишатимуться чинними без обмежень у часі.

9. ЗАЯВА КОРИСТУВАЧА. ЯК КОРИСТУВАЧ ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НІ ПОСТАЧАЛЬНИК РАЗОМ ІЗ ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМИ, НІ ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НЕ НАДАЮТЬ БУДЬ-ЯКИХ ЗАПЕВНЕНЬ АБО СПЕЦІАЛЬНИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АБО ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШУЄ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ЧИ ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН. ПОСТАЧАЛЬНИК АБО БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ АБО ВОНО ПРАЦЮВАТИМЕ БЕЗПЕРЕБІЙНО ТА БЕЗ ПОМИЛОК. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОТРІБНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, І БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ, А ТАКОЖ ЗА ІНСТАЛЯЦІЮ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ВНАСЛІДОК ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

10. Відсутність інших зобов’язань. Ця Угода не передбачає жодних зобов’язань із боку Постачальника та його ліцензіарів, окрім прямо визначених у цьому документі.

11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ПОСТАЧАЛЬНИК, ЙОГО СПІВРОБІТНИКИ АБО ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ, ДОХОДИ, ЗНИЖЕННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖІВ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, А ТАКОЖ ЗА ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ ЗАПАСНИХ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ЗАПОДІЯНУ МАЙНОВУ ЧИ ОСОБИСТУ ШКОДУ, ПРИПИНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УТРАТУ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, КОМЕРЦІЙНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ОБУМОВЛЕНІ ДІЄЮ УГОДИ, ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, НЕДБАЛІСТЮ АБО ІНШИМИ ФАКТАМИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПОСТАЧАЛЬНИКУ, ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРАМ АБО ДОЧІРНІМ КОМПАНІЯМ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ І ЮРИСДИКЦІЯХ ЗАБОРОНЕНО ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АЛЕ МОЖЕ БУТИ ДОЗВОЛЕНО ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ (ТОДІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЙОГО СПІВРОБІТНИКІВ, ЛІЦЕНЗІАРІВ І ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ).

12.  Порушення законних прав. Жодна умова цієї Угоди не має порушувати законні права будь-якої сторони, що виступає споживачем.

13. Технічна підтримка. Компанія ІМЕСК або вповноважені нею треті сторони надають технічну підтримку на власний розсуд, без жодних гарантій або заяв. Перед наданням технічної підтримки Користувач повинен створити резервні копії всіх своїх даних, програмного забезпечення та програмних засобів. Компанія ІМЕСК або вповноважені нею треті сторони не несуть відповідальності за пошкодження або втрату даних, майна, програмного чи апаратного забезпечення, а також за комерційні збитки, що можуть виникнути внаслідок надання технічної підтримки. Компанія ІМЕСК і/або вповноважені нею треті сторони залишають за собою право приймати рішення щодо того, чи охоплюється проблема обсягом послуг, які надаються в рамках технічної підтримки. Компанія ІМЕСК залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення щодо відмови в наданні технічної підтримки, її призупинення чи скасування.

14. Перенесення Ліцензії. Програмне забезпечення може переноситися з однієї комп’ютерної системи на іншу, якщо такі дії не суперечать умовам Угоди. Якщо це не порушує положень Угоди, Користувач має право остаточної передачі Ліцензії та всіх прав, що створюються цією Угодою, іншому Користувачеві зі згоди Постачальника, якщо (i) початковий Користувач не зберігає жодних копій Програмного забезпечення; (іі) виконується пряма передача прав (від початкового Користувача до нового); (ііі) новий Користувач приймає від початкового всі права та зобов’язання, створені цією Угодою; (iv) початковий Користувач надає новому документацію, що підтверджує автентичність Програмного забезпечення відповідно до розділу 15 цієї Угоди.

15. Підтвердження автентичності Програмного забезпечення. Користувач може підтвердити своє право на використання Програмного забезпечення одним із таких способів: (i) за допомогою програмного або апаратного ключа захисту від несанкціонованого копіювання, наданого Постачальником або вповноваженою ним третьою стороною; (ii) за допомогою угоди в письмовій формі (якщо така укладалася).

16. Примітки. Усі зауваження, Програмне забезпечення та Документацію слід надсилати за такою адресою: ТОВ «ІМЕСК»,03110 м. Київ, вул. Романа Ратушного 9а, оф. 149.

17. Застосовне законодавство. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Користувач і Постачальник погоджуються, що до цієї Угоди не застосовуються норми колізійного права та положення Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

18. Загальні положення. Якщо виявиться, що будь-яке з положень цієї Угоди юридично недійсне або не має позовної сили, це не впливає на законність інших положень Угоди. Вони залишаються чинними та зберігають законну силу відповідно до передбачених тут умов. Внесення змін до положень цієї Угоди можливе лише в письмовій формі. Такий письмовий документ має бути засвідчено підписом уповноваженого представника Постачальника чи особи, якій у прямій формі юридично надано право виконувати такі обов’язки.

Це повна Угода між Вами й Постачальником, що стосується Програмного забезпечення та цілком заміняє всі попередні запевнення, обговорення, зобов’язання, повідомлення та рекламні матеріали, пов’язані з Програмним забезпеченням.